MENU

首頁 > 航班資訊 > 整月時刻表 > 大阪(伊丹)

航班資訊

整月時刻表

大阪(伊丹)

長崎→大阪(伊丹)

2019/10/01~2019/10/26

班機名 機型 長崎発 大阪(伊丹)着
ANA 782 B737 8:00 9:10
JAL 2372 E190 9:10 10:20
JAL 2374 E190 11:00 12:10
ANA 784 B737 14:55 16:05
JAL 2376 E190 15:35 16:45
ANA 786 B737 17:35 18:45
JAL 2378 E190 19:05 20:25

※時刻表及機型可能會產生變更,請確認各航空公司的時刻表。

大阪(伊丹)→長崎

2019/10/01~2019/10/26

班機名 機型 大阪(伊丹)発 長崎着
JAL 2371 E190 7:20 8:40
JAL 2373 E190 9:15 10:30
ANA 781 B737 9:50 11:05
ANA 783 B737 13:00 14:15
JAL 2375 E190 13:50 15:05
JAL 2377 E190 17:20 18:35
ANA 785 B737 18:40 19:55

※時刻表及機型可能會產生變更,請確認各航空公司的時刻表。