MENU

首頁 > 航班資訊 > 整月時刻表 > 東京(羽田)

航班資訊

整月時刻表

東京(羽田)

長崎→東京(羽田)

2019/10/01~2019/10/26

班機名 機型 長崎発 羽田着
SKY 440 B737 ★7:40 10:25
JAL 606 B737 7:50 9:25
ANA 662 B777 8:25 10:05
SNA
ANA
34
3734
B737 *9:30 11:15
JAL 608 B767 10:25 12:00
ANA 664 B777 11:00 12:40
SNA
ANA
38
3738
B737 *12:20 14:05
JAL 610 B737 12:50 14:25
ANA 666 B777 13:50 15:30
SKY 446 B737 ★14:40 17:35
JAL 612 B767 ①15:05 16:40
SNA
ANA
40
3740
B737 *15:25 17:10
JAL 614 B737 17:10 18:50
SKY 448 B737 ★17:25 20:20
ANA 670 B777 18:55 20:40
JAL 616 B767 20:35 22:10
SNA
ANA
42
3742
B737 *21:00 22:45

①10月21日 遲到5分鐘遲到5分鐘到達。
★天馬航空「長崎-羽田線」為經由神戶的航線。
*ANA、亞洲天網航空(SNA)共用航班。
以SNA的設備及乘務人員進行飛行。機內服務依據SNA基準。
※時刻表及機型可能會產生變更,請確認各航空公司的時刻表

東京(羽田)→長崎

2019/10/01~2019/10/26

班機名 機型 羽田発 長崎着
SNA
ANA
31
3731
B737 *6:55 8:50
JAL 605 B767 7:40 9:35
ANA 661 B777 8:15 10:10
SNA
ANA
33
3733
B737 *9:50 11:45
JAL 607 B737 10:05 12:05
ANA 663 B777 11:00 12:55
SKY 405 B737 ★11:05 14:05
JAL 609 B767 ②12:30 14:25
SNA
ANA
35
3735
B737 *13:00 14:55
SKY 407 B737 ★13:15 16:20
JAL 611 B737 14:25 16:20
ANA 667 B777 16:10 18:05
JAL 613 B767 17:55 19:50
SKY 413 B737 ★17:55 20:55
SNA
ANA
39
3739
B737 *18:40 20:30
ANA 669 B777 19:25 21:20
JAL 615 B737 19:25 21:25

②10月21日 遲到10分鐘遲到10分鐘到達。
★天馬航空「長崎-羽田線」為經由神戶的航線。
*ANA、亞洲天網航空(SNA)共用航班。
以SNA的設備及乘務人員進行飛行。機內服務依據SNA基準。
※時刻表及機型可能會產生變更,請確認各航空公司的時刻表。