MENU

首頁 > 航班資訊 > 整月時刻表 > 東京(羽田)

航班資訊

整月時刻表

東京(羽田)

長崎→東京(羽田)

2019/08/01~2019/08/31

班機名 機型 長崎発 羽田着
SKY 440 B737 ★7:40 10:25
JAL
AMX
HAL
606
7729
5300
B737 ◎7:40 9:25
ANA 662 B777 8:15 10:05
SNA
ANA
34
3734
B737 *9:30 11:15
JAL
AFR
HAL
608
8025
5302
B767 ◎10:15 12:00
ANA 664 B777 10:50 12:40
SNA
ANA
38
3738
B737 *12:20 14:05
JAL
HAL
610
5304
B737 ◎12:40 14:25
ANA 666 ①B777 13:35 15:25
SKY 446 B737 ★14:40 17:35
JAL
QTR
HAL
612
6801
5306
B767 ◎14:55 16:40
SNA
ANA
40
3740
B737 *15:25 17:10
JAL
QTR
AFR
HAL
614
6819
8027
5308
B737 ◎17:00 18:50
SKY 448 B737 ★17:25 20:20
ANA 670 B777 18:45 20:40
JAL
BAW
QTR
HAL
616
3440
6074
5310
B767 ◎20:25 22:10
SNA
ANA
42
3742
B737 *21:00 22:45

①8月1日~8日・11〜16・19〜31日 遲到5分鐘遲到5分鐘到達。
◎由JAL及英國航空(BAW)、法國航空(AFR)、卡達航空(QTR)、夏威夷航空公司(HAL)、Aeromexico(AMX)共用航班。 以JAL的設備及乘務人員進行飛行。機內服務依據JAL基準。
★天馬航空「長崎-羽田線」為經由神戶的航線。
*ANA、亞洲天網航空(SNA)共用航班。
以SNA的設備及乘務人員進行飛行。機內服務依據SNA基準。
※時刻表及機型可能會產生變更,請確認各航空公司的時刻表

東京(羽田)→長崎

2019/08/01~2019/08/31

班機名 機型 羽田発 長崎着
SNA
ANA
31
3731
B737 *6:55 8:50
JAL
QTR
HAL
605
6053
5299
B767 ◎7:45 9:30
ANA 661 B777 8:15 10:00
SNA
ANA
33
3733
B737 *9:50 11:40
JAL
BAW
AMX
HAL
607
3441
7734
5301
B737 ◎10:05 11:50
ANA 663 B777 11:00 12:45
SKY 405 B737 ★11:05 14:05
JAL
HAL
609
5303
B767 ◎12:20 14:05
SNA
ANA
35
3735
B737 *13:00 14:50
SKY 407 B737 ★13:15 16:20
JAL
HAL
611
5305
B737 ◎14:25 16:10
ANA 667 B777 16:10 17:55
JAL
AFR
HAL
613
8190
5307
B767 ◎17:55 19:40
SKY 413 B737 ★17:55 20:55
SNA
ANA
39
3739
B737 *18:40 20:30
ANA 669 B777 19:25 21:15
JAL
HAL
615
5309
B737 ◎19:25 21:10

◎由JAL及英國航空(BAW)、法國航空(AFR)、卡達航空(QTR)、夏威夷航空公司(HAL)、Aeromexico(AMX)共用航班。 以JAL的設備及乘務人員進行飛行。機內服務依據JAL基準。
★天馬航空「長崎-羽田線」為經由神戶的航線。
*ANA、亞洲天網航空(SNA)共用航班。
以SNA的設備及乘務人員進行飛行。機內服務依據SNA基準。
※時刻表及機型可能會產生變更,請確認各航空公司的時刻表。